Liên hệ

TRƯỜNG TIỂU HỌC B MINH THUẬN

Địa chỉ: Xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
Người phát ngôn: Bà Dương Thị Thanh –  Chức vụ: Hiệu trưởng
Điện thoại: 0350 3 980 570  – Email: bminhthuan@gmail.com