Ngày 9/10/2019 Trường Tiểu học xã Minh Thuận tổ chức Hội nghị Công chức viên chức năm học 2019 – 2020

Tháng Mười 11, 2019 8:46 sáng

Ngày 9 tháng 10 năm 2019 Trường Tiểu học xã Minh Thuận tiến hành mở Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Hội nghị được nghe “Báo cáo kiểm điểm thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCCVC và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị ; tổng kết đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019; tổng kết phong trào thi đua, nội dung phong trào thi đua, các cuộc vận động năm học 2018 – 2019, dự thảo bản giao ước thi đua năm học 2019 – 2020; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2018 – 2019 và chương trình công tác, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2019 – 2020.

Hội nghị cũng được nghe các ý kiến tham gia vào các báo cáo trình bày,  thảo luận và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học 2019 – 2020

– Đồng chí Trần Thị Thu Hà – Xây dựng mối đoàn kết nội bộ trong công đoàn.

– Đồng chí Trần Thị Hằng – nâng cao chất lượng đại trà.

– Đồng chí: Nguyễn Xuân đ/c Phong – Xây dựng Cảnh quan, môi trường trong trường học.

– Đồng chí: Vũ Thị Hồng Tho – Nâng cao chất lượng hoạt động các CLB.

– Đồng chí: Nguyễn Thanh Mai – Huy động CMHS tham gia vào giáo dục học sinh.

– Đồng chí Dương Thị Thanh, Ngô Thị Nhẫn, Nguyễn Tiến Dũng: Tiếp thu các ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc.

Toàn thể hội nghị thống nhất cao với Nghị quyết đề ra và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

72977131_2340520786213586_6327941274733117440_n72441152_741602289638438_4288743742359207936_n

72337497_1955567611255090_759265482523017216_n72567749_699030347260448_7209416203373117440_n (1)

72221844_790550378027635_7505537340685680640_n71951523_450734355563944_1064557272660705280_n

72218159_2443641675685258_5419769331892355072_n72943805_2416320545291225_482311504352247808_n

71911685_252445538983299_1307466535429734400_n71692115_2384444411796647_6060496714932944896_n