Trường Tiểu học xã Minh Thuận họp cơ quan ngày 6/9/2019

Tháng Mười 11, 2019 8:10 sáng

Ngày 6/9/2019, Trường Tiểu học xã Minh Thuận tổ chức họp cơ quan triển khai một số nhiệm vụ đầu năm

9ec406736ebc89e2d0ad40f4397c51b3b6edefa253ee4c6524aac3f49abb0b4808fb6034876ade25bc14d991b15e56000f4f